Ing. Róbert Kardoš - ZANEKA

Rating a informácie o Ing. Róbert Kardoš - ZANEKA

Náš vyhodnocovací algoritmus pridelil pre Ing. Róbert Kardoš - ZANEKA 22989 bodov a spoločnosť alebo podnikateľ sa umiestnili na 44466. pozícii z 854406 spoločností. Najlepšie mohla skončiť na 1. pozícii. 94.7958% spoločností je horších ako Ing. Róbert Kardoš - ZANEKA.

Kód na vašu webstránku:

<a title="Rating spoločnosti Ing. R&oacute;bert Kardo&scaron; - ZANEKA" href="http://ing-robert-kardos-zaneka.sk-rating.com/">
   <img src="http://ing-robert-kardos-zaneka.sk-rating.com/ing-robert-kardos-zaneka.png" width="150" height="25" alt="Rating Ing. R&oacute;bert Kardo&scaron; - ZANEKA" />
</a>

Zobrazenie kódu: Rating Ing. Róbert Kardoš - ZANEKA

Odkazy

Prehľad účtovných výkazov spoločnosti je dostopný zadarmo v projekte SK-FIN.

Diskusia